PUB HUB Biograd 2020.

Event details

  • 12.06.2020 - 13.06.2020
  • Biograd na moru

Kako se pripremati za EU financiranje zdravstva 2021-2027?

Radionica M1: Izazov planiranja u zdravstvenom sustavu na županijskoj razini za EU projekte

Radionica je pripremljena kao edukacijski program za predstavnike regionalne i lokalne uprave te zdravstvenih i socijalnih ustanova. Cilj edukacije je osnaživanje za proces mapiranja potreba koje su preduvjet financiranja sredstvima EU 2021-27.

Program radionice M1: Izazov planiranja u zdravstvenom sustavu na županijskoj razini za EU projekte
 
Petak, 12. lipnja 2020.
 
10:00 – 14:00 Strateško planiranje za EU period 2021-27
 
Novi prioriteti i/ili novi pristup
Kako podatke o potrebama koje imamo iskoristiti u planiranju
Kako prikazati rad zdravstvenog sustava i potrebe za investicijama
 
Moderatori: Maja Vajagić, Biserka Simčić, Aleksandar Džakula
 
15:00 – 17:00 Konzultacije
 
Što kad bolnice nisu prioritet EU financiranja?
 
Moderator: Karmen Lončarek
 
Subota, 13. lipnja 2020.
 
9:30 – 13:00 Županijski profili – kako uskladiti planiranje na razini županije s
mapiranjem potreba za EU financiranje
 
Moderator: Aleksandar Džakula
 
Sudionicima će biti osigurani:
 radni materijal prije početka radionice (online)
 aktivno sudjelovanje u program radionice (mogućnost predstavljanja primjera od
posebnog interesa za pojedinu županiju)
 mogućnost konzultacija i korištenja radnih materijala nakon završetka radionice
 
Cijena edukacije:
950,00 kn
 
Tehnički organizator programa:
PIN FOR HEALTH
 
Kontakt:
Maja Banadinović
majabanadinovic@gmail.com