6. stručno savjetovanje o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti

Event details

 • 30.06.2014 - 01.07.2014
 • Motovun, Hotel Kaštel

Operativno planiranje i organiziranje palijativne skrbi 2014-2016

Prema Strateškom planu razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj (2014-2016) obaveza je zdravstvenih ustanova, županija i Ministarstva zdravlja do kraja 2014. napraviti procjenu potreba i resursa za cjelovito osiguranje palijativne skrbi. Svrha je ove procjene predložiti načine organizacije pružanja optimalne palijativne skrbi.
 
Sastavni dio procjene resursa uključuje i vrednovanje postojećih praksi, modela i tehnologija, pa pozivamo sve zainteresirane da nam se jave sa svojim iskustvima i prijedlozima kako bismo zajednički oblikovali dio programa koji pripremamo za Savjetovanje.
 
Cilj je ovog Savjetovanja predložiti svim sudionicima uključenim u pružanje palijativne skrbi alate kojima mogu na istovjetan način procijeniti potrebe te vrednovati resurse i tehnologije koje imaju (ili planiraju koristiti!). Ovaj cilj posebno je značajan u svjetlu budućih promjena Programa mjera zdravstvene zaštite, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te načina plaćanja od strane HZZO-a. 
 
Specifičnosti zdravstvene zaštite i palijativne skrbi u ustanovama socijalne skrbi
 • Uloga i mogućnosti socijalnih ustanova u pružanju palijativne skrbi 
 • Prioriteti u razvoju palijativne skrbi u socijalnim ustanovama
 • Koordinacija medicinske skrbi i pružanje palijativne skrbi u socijalnim ustanovama
 • Kompetencije i ovlaštenja potrebna za rad u palijativnoj skrb

TEME: 

 • Procjena potreba za palijativnoj skrbi na razni županija (Obaveza županija iz strateškog plana PS) 
 • Procjena postojećih resursa za pružanje palijativne skrbi (Obaveza županija iz strateškog plana PS) 
 • Mogućnosti korištenja tehnologija u palijativnoj skrbi (Organizacija i financiranje novih sadržaja u PS) 
 • Opis novih usluga, troškova i mogućnosti plaćanja u palijativnoj skrbi
 • Odnos privatnih i javnih servisa u pružanju palijativne skrbi
 • Izrada službenih dokumenata za provedbu palijativne skrbi – na razini ustanova i javne uprave

PROGRAM:

 
30. lipnja 2014.
 
10:30 - 11:00 
Upoznavanje sudionika i dogovor o načinu rada
 
11:00 - 13:30
Sanja Predavec
Aktivnosti u implementaciji Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u RH
 
Maja Vajagić
Što je potrebno za ugovaranje usluga palijativne skrbi od strane HZZO-a?
 
Aleksandar Džakula
Pristupi, aktivnosti i alati u procjeni potreba i resursa u PS
 
PREDSTAVALJANJA ISKUSTAVA PROJEKATA RAZVOJA PS U HRVATSKOJ
 
Uspjesi i problemi programa palijativne skrbi koji se provode u Hrvatskoj
 
VAŽNO!
Predviđena su izlaganja /prezentacije sudionika u dogovoru s organizatorima. 
Pozivaju se sudionici da predlože prezentaciju svojih iskustava!
 
13:30 - 14:30 
Ručak
 
14:30 - 16:00
RAD U TEMATSKIM GRUPAMA
 • Kako doći do informacija o potrebama za palijativnom skrbi? Koje izvore informacija koristiti?
 • Što bi trebao sadržavati protokol o procjeni potreba za palijativnom skrbi?
 
16:00 - 16:30 
Pauza 
 
16:30 - 18:00 
nastavak:
RAD U TEMATSKIM GRUPAMA
 • Kako doći do informacija o potrebama za palijativnom skrbi? Koje izvore informacija koristiti?
 • Što bi trebao sadržavati protokol o procjeni potreba za palijativnom skrbi?
Renata Marđetko, Olivera Tomas
Procjena potreba za palijativnom skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite
 
Karmen Lončarek
Procjena potreba za palijativnom skrbi u stacionarnim ustanovama
 
01. srpnja 2014.
 
9:30 - 11:30 
Radionica:
PROCJENA RESURSA ZA PALIJATIVNU SKRB
 • Norme i protokoli za pružanje palijativne skrbi – kako procijeniti resurse?
 • Nadležnosti i odgovornost za procjenu resursa 
11:30 – 12:00
Pauza
 
12:00 – 15:00
MODELI, ALATI I TEHNOLOGIJE PRIMJENJIVE U PALIJATIVNOJ SKRBI
Spomenka Tomek-Roksandić, Nada Tomasović Mrčela, Marica Lukić
 
Specifičnosti gerontološke zdravstvene zaštite i gerijatrijska zdravstvena njega te palijativnogerijatrijska skrb u domovima za starije.
 
Dunja Durut Beslač
e-palijativa
 
15:00 - 15:30
Ručak
 
15:30 – 17:00
IZRADA PREPORUKA ZA PROCJENU POTREBA I RESURSA U PALIJATIVNOJ SKRBI