PUB HUB Dubrovnik 2020.

Event details

  • 12.03.2020 - 14.03.2020
  • CAAS, Don Frana Bulića 4, Dubrovnik

Što kad u zdravstvu nedostaje resursa?
…ili što je zajedničko COVID_19, HMS, palijativnoj skrbi i djeci s neurorazvojnim teškoćama?

– kako utvrditi i prezentirati potrebe za investiranjem u zdravstveni sustav
– kako dokazati kapacitet za promjene i održivost projekata u zdravstvu
– koje alate koristiti u mapiranju potreba i resursa u zdravstvu
– koje nove prilike za zdravstvo pruža EU financiranje 2021-27
– može li Dubrovačko-neretvanska županija očekivati pozitivne učinke ciklusa EU 2021-27

ŠTO KAD U ZDRAVSTVU NEDOSTAJE RESURSA?

Strateško planiranje i EU perspektive 2021-2027

PUB HUB – Dubrovnik   12.-14.03.2020.     

TEME

Što kad u zdravstvu nedostaje resursa?
…ili što je zajedničko COVID_19, HMS, palijativnoj skrbi i djeci s neurorazvojnim teškoćama?
 
kako utvrditi i prezentirati potrebe za investiranjem u zdravstveni sustav
kako dokazati kapacitet za promjene i održivost projekata u zdravstvu
koje alate koristiti u mapiranju potreba i resursa u zdravstvu
koje nove prilike za zdravstvo pruža EU financiranje 2021-27
može li Dubrovačko-neretvanska županija očekivati pozitivne učinke ciklusa EU 2021-27
 
PROGRAM
 
Predviđeni početak programskih aktivnosti: 12.03.2020. u 11 sati
Predviđeni završetak programskih aktivnosti: 14.03.2020. u 12 sati.
 
Organizacija programa
• stručne radionice, konzultacije i posjete ustanovama  (vježba mapiranja potreba u zdravstvu)
• edukacijski blokovi
 
Termini pojedinih dijelova programa bit će utvrđeni s partnerima i sudionicima do 06.03.2020.
 
Mjesto održavanja
Centre for Advanced Academic Studies, Don Frana Bulića 4, Dubrovnik
http://www.caas.unizg.hr
Ostale lokacije prema dogovoru s partnerima
 
/Programi PUB HUBa održavaju se uz stručnu i organizacijsku podršku PIN for Health/ 
 
Inicijalni partneri Proljetne radionice PUB HUB 2020:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
PIN for Health
 
KONTAKT OSOBE
 
Maja Banadinović, bacc.lab.diagn. et mag.ing.agr. 
Koordinator u programu PUB HUB Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
majabanadinovic@gmail.com
Mob: +385 99 672 49 51
 
Izv. prof. dr.sc. Aleksandar Džakula, dr.med,
Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
adzakula@snz.hr 
+385 91 582 88 92