PUB HUB Split/Dubrovnik

Event details

  • 14.03.2019 - 16.03.2019
  • Dubrovnik, Hrvatska

Proljetna PUB HUB radionica: Čovjek i digitalno zdravstvo

Mjesto održavanja:

Dom zdavlja Splitsko-dalmatinske županije, Kavanjinova 2, Split

Zavod za javno zdravstvo DNŽ, Dr. Ante Šercera 4, Dubrovnik

Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, Dubrovnik


Organizatori:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – projekt PUB HUB

PIN za zdravlje

 

Partneri:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Županijski zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Sveučilište u Dubrovniku

 

Program:

Četvrtak, 14.3.2019.

Upravljanje u palijativnoj skrbi

9:00 – 12:00 Rad u malim grupama i konzultacije

13:00 – 16:00 Plenarni program

 

Petak, 15.3.2019.

Izrada policy dokumenata – cijepljenje

10:00 – 11:30 Izrada policy briefa

11:30 – 13:00 Vrednovanje zdravstvene prakse – cijepljenje

Čovjek i digitalno zdravstvo

15:00 – 18:00 Razgovor sa studentima sestrinstva

 

Subota, 16.3.2019.

9:30 - 12:00 Radni sastanak PUB HUB tima

 

Kontakt osobe:

Maja Banadinović (majabanadinovic@gmail.com)

Dorja Vočanec (dorja.vocanec@gmail.com)