Public Health Hub in Dubrovnik

Event details

  • 17.03.2016 - 19.03.2016
  • Dubrovnik

Spring Workshop 2016

Hrvatsko društvo za javno zdravstvo i suradnici organizirali su proljetni sastanak 2016, koji se održao od 17. – 19. ožujka 2016. u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik (http://www.caas.unizg.hr)

Glavne teme sastanka bile su:

Specijalizacija i trajno usavršavanje u javnom zdravstvu (javnozdravstvena medicina i epidemiologija) – u sklopu našeg Proljetnog sastanka 2016 okupili su predstavnike specijalizanata, mentora i ustanove iz područja specijalizacija Javnozdravstvene medicine i Epidemiologije.
 
Cilj je bio raspraviti probleme koje postoje u provedbi programa specijalizacije te definirati kritične točke u edukaciji mladih kolega koje nužno moramo unaprijediti. Naime, procjena je da ustanove nemaju cjelovitu sliku novog programa specijalizacija, mentori ne znaju sve svoje obaveze/prava, specijalizanti lutaju ili rade neke rutine izvan Programa…
Rezultat svega navedenog je niža kvaliteta specijalističkog usavršavanja, problemi u organizaciji rada zavoda te u konačnici loša percepcija javno zdravstvenih specijalizacija koja odvraća potencijalne kandidate tj. buduće kolege od uključivanja i ulaska u područje javnog zdravstva.
 
Interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup javnom zdravstvu u zajednici – unatoč stalnom naglašavanju važnosti timskog rada i multidisciplinarne i interdisciplinarne suradnje u javnom zdravstvu, te shvaćanja holističkog kao najučinkovitijeg modela djelovanja u zajednici, još uvijek postoje brojna otvorena pitanja o tome što čini kvalitetan interdisciplinarni tim.
 

Pokazali smo:

  • kako bi trebao izgledati pravi multidisciplinarni javnozdravstveni tim, te na koji način bi se osigurala interdisciplinarnost;
  • je li interdisciplinarni pristup u javnom zdravstvu zaista potreban;
  • na čemu se temelji učinkovit multidisciplinarni i interdisciplinarni javnozdravstveni pristup u zajednici;
  • koji su izazovi sastavljanja i održavanja učinkovitih multidisciplinarnih timovima u javnom zdravstvu;
  • na koji način možemo postići kvalitetniju prekograničnu suradnju;
  • prikazati modele dobre prakse u jugoistočnoj europskoj regiji i Europi.

Program se može preuzeti ovdje.

 
Zahvaljujemo svim sudionicima na uspješno odrađenom sastanku!
 
U ime organizacijskog odbora, 
 
 
Maja Lang Morović, M.Ed.
 
langmaja@gmail.com;  +385 91 505 9941
 
 
 
Ankica Džono Boban, MD, MPH
 
Public Health Institute Dubrovnik-Neretva County
 
ankica.dzono-boban@zzjzdnz.hr
 
 
 
Vesna Štefančić, MD, Public Health Resident
 
Euronet MRPH Croatia President
 
Euronet MRPH Executive Desk Member
 
vesnastefancic@gmail.com ; +385 98 524 918
 
 
 
Damir Ivanković, MD, MBA
 
Public Health Resident
 
EuroNet MRPH Board Member
 
divankovic@gmail.com; +385 98 180 1700
 
 
 
Aleksandar Dzakula, MD, PhD
 
President
 
Croatian Public Health Association (Croatian Medical Association)