Što moramo učiniti za palijativnu skrb?

Event details

 • 10.12.2012 - 11.12.2012
 • Zagreb, Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (CEPAMET)

3. stručno savjetovanje

Nakon Savjetovanje županija: KAKVU PALIJATIVNU SKRB U HRVATSKOJ TREBAMO?održano 18. i 19. lipnja 2012., rad na razvoju sustava palijativne skrbi u Hrvatskoj razvijao se u nekoliko smjerova (izrada strateškog plana, pilotiranje organizacijskih modela palijativne skrbi u PZZ, razvoj novih usluga…). Sve navedeno otvorilo je mnoga pitanja i nepoznanice na koje treba odgovoriti prije nego krenemo u organiziranje cjelovitog sustava palijativne skrbi.
Kako bi što kvalitetnije doprinijeli tom procesu, i donosiocima odluka proslijedili cjelovite prijedloge za razvoj sustava palijativne skrbi, 10. i 11. prosinca 2012. organiziramo
 
Savjetovanje županija:
ŠTO MORAMO UČINITI ZA PALIJATIVNU SKRB?
-planovi i aktivnosti za razvoj sustava palijativne skrbi u Hrvatskoj
 
Savjetovanje je zamišljeno kao mjesto susreta i konzultacija predstavnika uprave, stručnjaka i političara svih županija. Cilj je ovog skupa da kroz zajedničku raspravu prepoznati ključne element koji moraju biti ugrađeni u buduću sustav organizacije i regulacije palijativne skrbi u Hrvatskoj.
 
 

TEME:

 • Model organizacije palijativne skrbi – kako organizirati cjelovit sustav palijativne skrbi u RH?
 • Kriteriji za uvođenje palijativne skrbi – tko su pacijenti u palijativnoj skrbi?
 • Uvjeti za pružanje palijativne skrbi (osoblje, prostor, oprema) – što nam nedostaje za kvalitetnu palijativnu skrb?
 • Načini suradnje i povezivanje u pružanju palijativne skrbi – kako unaprijediti suradnju?
 • Dokumentacija i osiguranje kvalitete u palijativnoj skrbi – što je potrebno za sigurnost i održivost palijativne skrbi?
 

PROGRAM:

10. prosinca 2012.
 
10:30 - 11:00 
Okupljanje sudionika – kava i čaj dobrodošlice
 
11:00 - 13:30 
PREZENTACIJE:
 • Stanje palijativne skrbi u Hrvatskoj – rezultati pilot projekata i iskustva iz prakse:
 • Županijski sustav palijativne skrbi u Istarskoj županiji
 • Centar za koordinaciju palijativne skrbi u Gradu Zagrebu
 • Pilot projekt povezivanja KB Dubrava i PZZ u Gradu Zagrebu
 • Palijativna skrb u bolnici - dosadašnja iskustva
 
VAŽNO!
Predviđena su i druga izlaganja/prezentacije sudionika u dogovoru s organizatorima te se pozivaju sudionici da predlože prezentaciju svojih iskustava
 
13:30 - 14:30 
Ručak
 
14:30 - 16:00 
PARALELNE RADIONICE:
 • Kompetencije, uloga i odgovornost liječnika u palijativnoj skrbi
 • Kompetencije, uloga i odgovornost medicinskih sestara u palijativnoj skrbi
 • Intersektorska suradnja – multiprofesionalni timovi
 
16:00 - 16:30 
Pauza
 
16:30 - 18:00 
PLENARNA RASPRAVA:
 • Kompetencije i edukacija za pružanje palijativne skrbi
 • Osiguranje prostora i opreme za palijativnu skrb
 • Dokumentacija u palijativnoj skrbi
 
11. prosinca 2012.
 
9:30 - 11:00
PLENARNA IZLAGANJA & RASPRAVA:
 • Strateški razvoj palijativne skrbi u Hrvatskoj – Što sve moramo učiniti za uspješnu palijativnu skrb RH?
 • Izgradnja kapaciteta i umrežavanje u palijativnoj skrbi
 • Strateški i akcijski planovi za razvoj palijativne skrbi u Hrvatskoj
 
11:00 - 11:30
Pauza
 
11:30 – 14:00
PARALELNE RADIONICE:
 • (Pred)uvjeti, norme i protokoli za pružanje palijativne u stacionarnim ustanovama
 • (Pred)uvjeti, norme i protokoli za palijativnu skrb u zajednici
 
14:00 - 15:00
Ručak
 
15:00 – 17:00
PLENARNA RASPRAVA & IZRADA ZAKLJUČAKA