Što nakon strateškog plana palijativne skrbi?

Event details

 • 10.10.2013 - 11.10.2013
 • Zagreb, Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (CEPAMET)

5. stručno savjetovanje

Cilj je ovog savjetovanja je provesti stručnu evaluaciju postojećih programa u palijativnoj skrbi (evaluacija mobilnih palijativnih timova, modela i iskustava dobre prakse u pojedinim županijama), ali i predstaviti nužne mjere za daljnji razvoj sustava palijativne skrbi u Hrvatskoj. U ovom segmentu posebno ističemo problem povezivanja palijativne skrbi između sekundarne i primarne zdravstvene zaštite. 

Kao poseban dio programa planiramo radionice čiji će zadatak biti definirati kompetencije zdravstvenih djelatnika nužne za rad u palijativnoj skrbi. Važnost ovog problema dodatno je naglašena činjenicom da je u tijeku izrada Strateškog plana razvoja ljudskih resursa u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske (rok dovršetka –prosinac 2013!). Mišljenja smo da važan prilog tom dokumentu moraju biti i strateške smjernice za razvoj ljudskih resursa u palijativnoj skrbi. 
U svim navedenim ciljevima ovog savjetovanja vidimo važnost aktivnog sudjelovanja svih sudionika, te učešće predstavnika svih zainteresiranih dionika u palijativnoj skrbi. Vjerujemo da ćete i kao do sada prepoznati važnost ovog skupa te se priključiti radnom programu. 

 

TEME:

• evaluacija mobilnih palijativnih timova
• prikaz modela i iskustava dobre prakse
• povezivanje palijativne skrbi između sekundarne i primarne zdravstvene zaštite
• kompetencije zdravstvenih radnika u paliativnoj skrbi
• strateški plan razvoja ljudskih resursa u palijativnoj skrbi

 

PROGRAM:

10. listopada 2013.

10:30 - 11:00 
Okupljanje sudionika – kava i čaj dobrodošlice
 
11:00 - 13:30
Predstavljanje Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u RH – tumačenja, očekivanja
Uspjesi i problemi programa palijativne skrbi koji se provode u Hrvatskoj
 
VAŽNO!
Predviđena su izlaganja / prezentacije sudionika u dogovoru s organizatorima. 
Pozivaju se sudionici da predlože prezentaciju svojih iskustava!
 
13:30 - 14:30 
Ručak
 
14:30 - 16:00
RAD U TEMATSKIM GRUPAMA:
 • Kako (i što) rade mobilni timovi?
 • Kako i što rade bolnice u palijativnoj skrbi?
 • Civilno društvo i palijativna skrb?
16:00 - 16:30 
Pauza 
 
16:30 - 18:00 
nastavak:
RAD U TEMATSKIM GRUPAMA:
 • Kako (i što) rade mobilni timovi?
 • Kako i što rade bolnice u palijativnoj skrbi?
 • Civilno društvo i palijativna skrb?
 
11. listopada 2013.
 
9:30 - 11:30 
Radionica:
PROGRAM MJERA PALIJATIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 • Norme i protokoli za pružanje palijativne skrbi
 • Kadrovi
 • Nadležnosti i odgovornost
11:30 – 12:00
Pauza
 
12:00 – 15:00
Radionica:
STRATEŠKI PLAN RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA
 • Tko će pružati palijativnu skrb? 
 • Kompetencije, uloga i odgovornost zdravstvenih radnika u palijativnoj skrbi
 • Strategija osiguravanja kvalificiranih profesionalaca za palijativnu skrb
15:00 - 15:30
Ručak
 
15:30 – 17:00
Izrada preporuka za dokumente koji su u izradi na nacionalnoj razini:
 • PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ
 • STRATEŠKI PLAN RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA U ZDRAVSTVU
 • KATALOG KOMPETENCIJA ZA PROFESIJE KOJE SUDJELUJU U PALIJATIVNOJ SKRBI
 • POVEZIVANJE INFORMACIJSKIH REGISTARA U ZDRAVSTVU