Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika 2019. - najava aktivnosti

Event details

  • 01.01.2019 - 31.12.2019
  • Motovun, Dubrovnik, Sisak, Karlovac, Zagreb

Dragi prijatelji i suradnici,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na suradnju i partnerstvo u aktivnostima PUB HUB-a* u 2019. godini.

Rezervirajte vrijeme!

EU – regija  Hrvatska
 
Tema koja će obilježiti programe PUB HUB-a u 2019. bit će odnos Republike Hrvatske prema EU zajednici te regiji koja nas okružuje. Izbor ove „perspektive“ zapravo je uvod prvu polovicu 2020. kad će naša država predsjedati Vijećem EU.
 
Integracija skrbi – transfer znanja – inovacije
 
Sadržajno i programski svi skupovi PUB HUB programa bit će usmjereni na integraciju skrbi kroz vrednovanje i transfere znanja te uvođenje inovacija u sustav upravljanja zdravstvom.
 
 

SKUPOVI

Dubrovnik, 14.  16. ožujka 2019.

Policy workshop and meeting: „Decision Making“

Motovun, 3. 6. srpnja 2019.

Simpozij Motovunske inicijative**: Zdravstveni sustav i zdravstvena politika – „Black Box Thinking“

Dubrovnik, 6.  9.studenog 2019.

Policy workshop and meeting: : Ljudska prava i zdravstvo

 

REDOVITI PROGRAMI

Radionice: Upravljanje u zdravstvu i integracija skrbi  /mjesečno na ŠNZ „A. Štampar“/

 

POSEBNI PROGRAMI

PUB HUB Kolokviji (Sisak, Karlovac,…)

PUB HUB Simpoziji /prema posebnom kalendaru i u dogovoru s partnerima/

 

* PUB HUB  program utemeljen je na više od 15 godina iskustva i rada u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske te međunarodnim projektima i programima . Pokrenut je 2014. godine na ŠNZ „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao sustav stručne (policy!) potpore donosiocima odluka u zdravstvenom sustavu. 

** Motovunska inicijativa je pokret, nastao u Motovunu 2017. godine, koji predstavlja skup načela i vrijednosti usmjerenih na razvoj i unapređenje procesa upravljanja zdravstvenim sustavom.