Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika 2020. - najava aktivnosti

Event details

  • 01.01.2020 - 31.01.2020
  • Dubrovnik, Biograd n/m, Motovun, Zagreb

Dragi partneri i prijatelji,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na suradnju i partnerstvo u aktivnostima PUB HUB-a* u 2020. godini.

Rezervirajte vrijeme!

Dragi partneri i prijatelji,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na suradnju i partnerstvo u aktivnostima PUB HUB-a* u 2020. godini.

Rezervirajte vrijeme!

 

 

SKUPOVI

Dubrovnik, 11. - 14. ožujka 2020.

Kako do sredstava iz EU fondova 2021-27 - mapiranje potreba u zdravstvenom sustavu

 

Biograd n/m, 11. - 13. lipnja 2020.

…trebam pomoć ili skup o ishodima u zdravstvu koji nisu očekivani!

/radionica s partnerima i prijateljima PUB HUB programa/

 

Motovun, 02. - 04. srpnja 2020.

Nove uloge i novi horizonti u zdravstvu (simpozij)

·        od ispitanika do istraživača  (data science and/or data overload)

·        od laika do eksperta (provider and/or manager)

·        od roba do robota (user and/or owner)

 

Redoviti program

Razvoj i implementacija modela integrirane skrbi (mjesečne radionice)

 

 

 

* PUB HUB  program utemeljen je na više od 15 godina iskustva i rada u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske te međunarodnim projektima i programima. Pokrenut je 2014. godine na ŠNZ „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao sustav stručne (policy!) potpore donosiocima odluka u zdravstvenom sustavu.