Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika 2015

Event details

 • 30.06.2015 - 04.07.2015
 • Motovun

Business Intelligence - Kako vrednujemo rad u zdravstvu?

Vođeni aktualnim stanjem u zdravstvu već deset godina svjedočimo reformama, promjenama, ali i brojnim raspravama o tom što i kako učiniti za zdravstvo u Hrvatskoj. U gomili informacija, stavova i ideja ponekad je teško pronaći jasan argument o uspješnosti i održivosti promjena. Stoga smo ove godine kao središnju temu izabrali održivost promjena u zdravstvu.
 
Želja nam je pokazati koje su to promjene koje su u zdravstvenom sustavu dale rezultate i opstale. I naravno, zašto neke dobre ideje nikad nisu realizirane. A ono što je još važnije – želimo zajedno istražiti što je to bilo ključno za njihov (ne)uspjeh! Drugim riječima što i kako nas čeka u periodu 2016-2020.
 
Konferencijski program
30. lipnja - 1. srpnja 2015. /prema posebnom programu!/
 
Razvoj palijativne skrbi do 2020 – radionica za ključne dionike
 • korištenje stručnih smjernica u razvoju palijativne skrbi
 • planiranje palijativne skrbi na razini regije i ustanove
 • izmjena regulatornih okvira za palijativnu skrb
 • novi alati i tehnologije u palijativnoj skrbi
 

PROGRAM:

Utorak
30.6.2015.
 
18:00 - 20:00
Radni sastanak organizatora i sudionika - po temama
 
Srijeda
1.7.2015.       
Nacionalna konferencija - Izazovi javnog zdravstva Razvoj palijativne skrbi do 2020.
Direktori radionica: Tomislav Benjak, Maja Vajagić, Danijela Lazarić Zec
 
9:30 - 10:30 Radni sastanak sudionika (pripremna radionica)
 
10:30 - 11:45 Radionica
Novi informatički sustavi u javnom zdravstvu
 • Goran Streny - CEZIH i JZ (godišnja izvješća)
 • Spomenka Tomek - Roksandić - GEROS - podrška u skrbi za starije
 • Zlatko Boni, Martina Orešković - SNOMED-CT
Radionica
Razvoj županijskih planova za palijativnu skrb 
Voditeljica radionice: Karmen Lončarek                  
 
11:45 - 12:15 Pauza uz kavu
 
12:15 - 14:30 Radionica
Koordinacija JZ aktivnosti različitih dionika u JZ
 • Danijela Štimac - Nacionalni plan smanjenja unosa soli
 • Ratko Magjarević - JZ inovacije - Tehnološka platforma za novi pristup u terapiji i kontroli dijabetesa
 • Mara Županić, Božena Vrabec - Osnaživanje komunikacijskog umrežavanja patronažne djelatnosti s dionicima javno/zdravstvenog,
 • socijalnog i civilnog sektora
 • Karlo Guštin - Carewell Projekt Radionica
Rad na projektima županijskih timova i ustanova
PREMA POSEBNOM PROGRAMU
 
14:30 - 15:30
 Pauza za ručak
 
15:30 - 17:00
Radionica
Nacionalni preventivni programi
 • Tamara Poljičanin, Nataša Antoljak - Nacionalni preventivni programi ranog otkrivanja raka
 • Goran Streny, Maja Vajagić - NPP sustav, 2015. godina

PREMA POSEBNOM PROGRAMU

17:00 - 17:30
Pauza uz kavu
 
17:30 - 19:00
Sastanak Službi za javno zdravstvo
 
20:00  
Maneštra dobrodošlice
 
Četvrtak
2.7.2015.
 
Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika
Nacionalna konferencija - Izazovi javnog zdravstva
 
8:30 - 9:00 Program Espresso
 
9:00 - 11:00
Sudjelovanje javnosti u provedbi promjena
Moderator: Katarina Sekelj Kauzlarić
 • Nenad Korkut - Stavovi javnosti o zdravstvenom sustavu
 • Katarina Sekelj - Kauzlarić - Kako se donose propisi u razvijenim demokracijama
 • Maja Lacković - Položaja komora u EU - njihove samouprave i samostalnosti
 • Nikolina Budić - Uloga komora u donošenju propisa
Sudjelovanje javnosti u provedbi promjena
 • Senad Muslić - Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o osnovnom zdravstvenom osiguranju, pogled iz primarne zdravstvene zaštite
 • Ljiljana Perić - Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o osnovnom zdravstvenom osiguranju, pogled iz bolničkog sustava
Radionica
Moderatori: Mario Harapin, Tea Vukušić Rukavina
Edukacija o socijalnom marketingu
 
Radionica
Edukacija o socijalnom marketingu
 
11:00 - 11:30
Pauza uz kavu sponzorirana od MCS Grupa
 
11:30 - 14:00 Nove tehnologije kao podrška promjenama (1)
Moderator: Dunja Durut Beslač
 • Dunja Durut Beslač - Koji su projekti u zadnjih 10 godina uspjeli u potpunosti, a koji samo djelomično i zašto?
 • Goran Streny - Prošlost, sadašnjost i budućnost sustava CEZIH
 • Antonija Balenović - E-snalaženje u svijetu e-bolesnika i e-doktora
 • Matija Tušek, Kristina Topčić - HZZO eUsluge – priključite se na novu integracijsku platformu HZZO-a
 • Miroslav Hanževački - Jedna sestra - administrator za više ordinacija
 • Tereza Šarić - DTP u PZZ-u 2013-vs 2014. - Predstavnik tvrtke Aplikacija - Standardizacija i informatizacija mikrobioloških laboratorija
 • Spomenka Tomek – Roksandić, Tajana Pavić - Praćenje stanja uhranjenosti u zaštiti zdravlja starijih osoba
 • Damir Jung, Siniša Košćina - U sjeni ostalih, 10 godina informatizacije najvećih zdravstvenih ustanova u RH
Radionica
Edukacija o socijalnom marketingu
 
14:00 - 15:00 Pauza za ručak
 
15:00 - 17:30
Održivost promjena u zdravstvu
 • Siniša Varga - Izazovi održivosti zdravstvenog sustava
 • Tatjana Prenđa - Trupec - Nova pozicija i novi izazovi za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Zoran Maravić – Budućnost PZZ – što nam govore pokazatelji
 • Goran Lazić – Nove pozicije u PZZ – Ambulanta za akutna stanja
Nove tehnologije kao podrška promjenama (2)
 • Dario Rahelić - Dijabetes
 • Suad Crnica - Smjernice u liječenju rana
 • Goran Žurić, Davor Pokupec - Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja - Predstavnik tvrtke Vegasoft - Antikoagulantna terapija
Radionica
Moderatori: Duško Popović, Danijela Štimac
Dječje filmsko stvaralaštvo u službi zdravlja
 
17:30 - 18:00 Pauza uz kavu
18:00 - 19:30                      
10. godina Programa Zdravstveni sustav i zdravstvena politika
Moderator: Ranko Stevanović
 • "Motovunski pristup" - Kako smo preživjeli i zašto se nismo umorili u Motovunu? - prezentacija rezultata i planova + "Revija filmova dječje filmsko stvaralaštvo u službi zdravlja"
„Revija filmova: dječje filmsko stvaralaštvo u službi zdravlja"
 
20:00 Zajednička večera
 
Petak
3.7.2015.
 
Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika
 
8:30 - 9:30 Program Espresso
 
9:00 - 10:00 Stanje i perspektive: Zdravstvene profesije u Republici Hrvatskoj 2020.
Moderatori: Andrea Šantek, Biserka Simčić, Aleksandar Džakula
 • Trpimir Goluža - Uloga Hrvatske liječnike komore u osnaživanju zdravstvenih profesija
 • Žarka Rogić - Promjene u strukturi i broju doktora medicine - Predstavnik Ministarstva zdravlja – Strateško planiranje ljudskih resursa u zdravstvu
10:00 - 11:30 Zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj 2020.
 • Sandru Čubelić - Promjene u bolničkom sustavu- Kuda idemo?
 • Dijana Cimera - Novi Dom zdravlja
 • Maja Vajagić - Praćenje pokazatelja rada ugovornih akutnih bolničkih ustanova, 2015. godina
 • Maja Grba Bujević - Zbrinjavanje hitnih i izvanrednih stanja – perspektive razvoja sustava
 • Sanja Musić Milanović - Promicanje zdravlja u Hrvatskoj
 • Milica Tikvić - Budućnost i održivost patronažne djelatnosti u promjenama zdravstvenog sustava
11:30 - 12:00 Pauza uz kavu
 
12:00 - 14:00 Zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj 2020.
 • Tomaž Gornik  - Open Health Data Platform
 • Sani Pogorilić - Farmaceutska industrija 2020
 • Marta Čivljak, Livija Puljak - EB decision making
+ priprema za radionicu „Inovacije“
 
14:00 - 15:00 Pauza za ručak
 
15:00 - 16:40 Radionica: Imamo li (100) minuta za inovacije u zdravstvu?
Moderator: Miroslav Mađarić i Mislav Jelić
 
16:40 - 17:10 Pauza uz kavu
 
17:10 - 19:15 Okrugli stol o financiranju u zdravstvu: "Košarica u zdravstvu ili zdravstvo u koš(aricu)?" 
Moderatori: Andrea Šantek, Marijan Cesarik, Aleksandar Džakula
 • Sudionici: Maja Vehovec, Biserka Simčić, Ivan Lukovnjak, Mario Bagat, Dagmar Radin, Dubravka Pezelj Duliba
20:00 Zajednička večera
 
Subota
4.7.2015.
 
Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika
 
8:30 - 9:30 Program Espresso
 
9:30 - 11:45 Radionica
Održivost promjena - planiranje zdravstvenog sustava do 2020. godine (izabrana predavanja i projekti/prikaz problema i rasprave)
 
11:45 - 12:15 Pauza uz kavu
 
12:15 - 14:30 Radionica