• Obveze i aktivnosti županija u zdravstvu

    1. stručno savjetovanje

  • Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika 2011

    Intelligence u zdravstvu i strateško odlučivanje