• Što moramo učiniti za palijativnu skrb?

  3. stručno savjetovanje

 • Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika 2012

  Što je skriveno u Hrvatskom zdravstvu? - Menadžment, podaci i informatizacija zdravstva u Hrvatskoj

 • Kakvu palijativnu skrb u Hrvatskoj trebamo?

  2. stručno savjetovanje

 • Dani preventive 2012

  Imamo li snage za suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti u Hrvatskoj?